Kørselsforbud

Hvis du har fået et kørselsforbud skal du, for at ophæve forbuddet, modtage en særlig køreundervisning samt bestå en kontrollerende køreprøve (teoriprøve og praktisk køreprøve)

Den særlige køreundervisning består af 8 teorilektioner og 8 kørelektioner. Og så skal undervisningen være fordelt over mindst 8 undervisningsdage.

Kørselsforbudspakken indeholder:

•   8 kørelektioner på vej

•   Ubegrænset teoriundervisning i 1 måned

•   Booking af teori- og praktisk prøve

Se alle priser her